Intervju i Kungälvs-Posten

21-Jun-2018
Intervju i Kungälvs-Posten om mitt skrivande och om bakgrunden till HOLLÄNDARN.