Jag ingår numera i Sveriges Talare

09-Apr-2018

Sedan april månad ingår jag i Sveriges Talares förnämliga stall. Via dem kan du boka mig som föredragshållare eller som konferencier. Gå gärna in på deras hemsida och läs mer! www.sverigestalare.se/talare/birgitta-bergin